Et højtkvalificeret vikarbureau

POWERCARE A/S har omkring 20 års erfaring i vikar- og rekrutteringsbranchen.
Vores speciale er leverance af erfarne og specialiserede sygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter til hospitaler til akutte behov såvel som til langsigtede vikar- og rekrutteringsløsninger.

POWERDOC A/S er vores søsterselskab, der primært headhunter og rekrutterer speciallæger og operationsteams til vikariater og faste stillinger på hospitaler og klinikker. Det er også koncernens internationale brand.

POWERCARE A/S er også leverandør af kompetente sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygehjælpere, sygeplejestuderende og socialpædagoger til hjemmeplejen og sociale institutioner i Danmark.

POWERCARE A/S VÆRDIER OG KVALITETSSIKRING
POWERCARE´s værdier er optimal kompetence og erfaring hos vores sundhedsfaglige personale, samt høj etisk bevidsthed og professionel tilgang til arbejdsopgaverne. Et nært og godt samarbejde med den enkelte fagperson er afgørende for at få det bedste match. Det perfekte match til gavn for kunden. POWERCARE´s personale kommer udelukkende fra de nordiske lande Danmark, Norge, Sverige, Island, Færøerne, Finland samt Tyskland.

POWERCARE´s interne systemer kontroller og procedurer sikrer at vores fagpersoner er de bedste af de bedste.

KUNDEKREDS
POWERCARE´s største, mangeårige, stabile og trofaste, kundekreds er sygehuse og privathospitaler i Danmark, Norge og Sverige. Siden har vi udvidet med kunder i Grønland.

Vi arbejder kontinuerligt på at skabe jobmuligheder internationalt. Læs mere om dette under menupunktet International.

POWERCARE´s sygeplejersker, speciallæger, jordemødre og fysioterapeuter godkendes af aktuelle landes sundhedsmyndighed igennem individuelle licenser og autorisationer. I de kommende år udvider vi vores kundekreds til vores naboland Tyskland og intensiverer i det hele taget vores internationale samarbejde.

PALETTEN AF JOB-OG KARRIEREMULIGHEDER
For alle vores sundhedsfaglige faggrupper er paletten af job- og karrieremuligheder mangfoldige både i Skandinavien og Internationalt.


POWERCARE A/S blev grundlagt af direktør og sygeplejerske Lisbeth Sejer i år 2000.

Søsterselskabet POWERDOC A/S etablerede hun i 2009.

Lisbeth Sejer er eneaktionær i alle selskaberne.

POWERCARE´s adm. direktør CEO Jesper Wium, er virksomhedens mangeårige økonomidirektør.

POWERCARE A/S og POWERDOC A/S er endvidere organiseret med et team af dygtige ledere inden for hver afdelingsenhed.

Afdelingsenhederne består af et dygtigt veluddannet team af medarbejdere, som har mange års erfaring i virksomheden.