POWERCARE A/S tilbyder året rundt faglige opdateringskurser samt kompetencegivende kurser

Kurserne er rettet mod forskellige faggrupper, på forskellige faglige niveauer. Du er velkommen til at gå ind under de enkelte kurser for at studere indholdet og målgruppen nærmere. Skulle du have ønsker om nogle kurser vi ikke udbyder, eller kurser som du har kompetence indenfor og afholder kontakt Camilla Danielsen på .

Med alle kurserne medfølger et kursusbevis.

SOSU-assistenter/hjælpere: Der udstedes kompetencegivende AMU-uddannelsesbeviser til dem, der gennemfører tilfredsstillende.Kursussted:
ALLE kurser afholdes på vores kontor: POWERCARE, Sønderhøj 16, DK-8260 Viby J, Aarhus. Enkelte kurser afholdes på vores kontor i København.


Tilmelding:
Aftales fra kursus til kursus.


Mail og tilmelding skal indeholde følgende info:
Navn - Vikarnummer - Ønsket kursus - Kvittering på afsendelse af deltagergebyr
Tilmelding er først gyldig når deltagergebyr er modtaget.
Læs mere under ”deltagergebyr”.

Der er max. antal deltagere på de forskellige kurser, og tilmelding sker først til mølle – herefter bliver man sat på en venteliste.

Betaling kan ske til: Mobile Pay: 57307
Bankoverførsel: Reg. 3627 Konto 11639909Økonomi og tilskud*:
Der er mulighed for, at få udbetalt VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og befordringsfradrag for kørsel til kursus. Alt dette styres igennem Efteruddannelse.dk – men vi har mulighed for, at søge om det for dig hvis du blot opfylder de krav der er.

De kriterier som skal opfyldes for, at få VEU-godtgørelse er:
1. Du skal inden for de seneste 14 dage inden kursus-start have arbejdet hos POWERCARE i et væsentligt antal timer for, at vi kan bevise du er ansat.
(Jo flere timer, jo bedre)
2. Du skal have løntab – dette løntab vil svare det ca. det antal timer du har haft de seneste 14 dage inden kursus.

Når kurset er afholdt tjekker vi om du har opfyldt kravet om, at have arbejdet for os 14 dage inden start, og her ud fra kan vi så søge om VEU-godtgørelse for dig.
VEU-godtgørelsen svarer til 80% af højeste dagpengesats pt. op til Kr. 661,60 pr. dag.
VEU-godtgørelse bliver herefter udbetalt efter det antal timer pr. dag du har mistet.

Befordringsfradrag mellem bopæl og undervisningssted er for de km. der ligger udover 24 km/dag. Befordringstilskuddet er 1,03 pr. km.

Deltagergebyr*:
Deltagergebyret dækker over forplejning, lokaler og administration. På de kurser der afholdes hos Powercare sørger vi for kaffe, the, vand, frugt og kage. Frokost kan medbringes eller købes på Aarhus købmandsskole som ligger overfor. Dette betyder, at der på kurserne vil være et deltagergebyr på kr.150,- pr. dag.
Beløbet skal overføres ved tilmelding for at gøre tilmeldingen gyldig.

Deltagergebyret refunderes IKKE ved framelding.
Aflysning/framelding:
Disse kurser er under 1 uges varighed derfor gælder følgende regler og satser for afmelding:
• Udeblivelse på 1. kursusdag 2.500 kr.
• Framelding senere end 1 uge inden 1. kursusdag 1.500 kr.
• Framelding tidligere end 1 uge inden første kursusdag er gebyrfrit.
Hvis kurserne ikke er fyldt op, så aflyses de fra POWERCARE`s side,
senest 1 uge før afholdelse.

Kursusansvarlig Camilla Danielsen på mail .

* Gælder ikke HLR/AHLR, se egne sider.