POWERDOC A/S vinder aftaler i Norge!

POWERDOC A/S kan med stolthed meddele, at vi netop har skrevet under på flerårige aftaler med sygehusene i Norge via en udbudsrunde, som er foretaget af Sykehusinnkjøp (tidl. HINAS) på vegne af alle regionale helseforetak i Norge.

POWERDOC har opnået aftaler med alle fire helseforetak:

  • Helse Sør-Øst
  • Helse Vest
  • Helse Midt
  • Helse Nord

Aftalerne dækker f.eks. følgende specialer:

Anæstesi, ortopædisk kirurgi, fødselshjælp og kvindesygdomme, intern medicin, generel kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, neurokirurgi, lungesygdomme, pædiatri, hjertesygdomme, karkirurgi, nyresygdomme, børnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, immunologi og transfusionsmedicin, plastikkirurgi, klinisk neurofysiologi, thoraxkirurgi, maxillofacial kirurgi, blodsygdomme, endokrinologi, fordøjelsessygdomme, infektionssygdomme, reumatologi, klinisk farmakologi, fysikalsk medicin og rehabilitering, geriatri, medicinsk biokemi, medicinsk genetik, medicinsk mikrobiologi, nuklearmedicin, rus- og afhængighedsmedicin)

Vi får derfor brug for endnu flere dygtige speciallæger inden for disse og mange andre specialer, så kontakt os snarest muligt, hvis gode faglige oplevelser under trygge forhold og til en særdeles god løn i Norge tiltaler dig eller dine kolleger. Vi sidder klar til at rekruttere dig - kontakt os på +45 45 540 540, skriv til rekrutteringschef Annette Højlund på anh@powerdoc.dk eller søg online her.

Vi ser frem til det fremtidige samarbejde med de norske sygehuse på speciallægesiden og til at høre fra lige netop dig!