Sundhedsfaglig rejseledsagelse. Uanset handicap. Uanset sygdom

VI LEVERER SUNDHEDSFAGLIG REJSELEDSAGELSE MED STOR TRYGHED

Vi kan tilbyde en rejseledsager med sundhedsfaglig
baggrund til en ferierejse for borger med fysisk handicap
eller livstruende/kronisk sygdom. Vi matcher
pleje-og behandlingskrav hos borger – både barn,
voksen, ældre - med en kompetent sundhedsfaglig
rejseledsager til ethvert rejsemål.

Vi kan også tilbyde sundhedsfaglig rejseledsager af
borger med et psykisk handicap.

Vores rejseledsagere er erfarne sygeplejersker,
SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere samt socialpædagoger.

Rejseledsagelse af syge med særlige
intensive pleje- og behandlingsbehov varetages
af specialsygeplejersker, eks. dialysesygeplejerske,
børnesygeplejerske eller intensiv sygeplejerske.

Kompetencekrav til sundhedsfaglig rejseledsager
afklares i den indledende fase under første besøg
hos borgeren. Behandlende læge og lignende samarbejdspartner
skal i særlige situationer godkende at
det er forsvarligt for borgeren at rejse.

REJS PÅ DINE VILKÅR

Rejseledsagelse kræver et indledende besøg hos
borger og eventuelle pårørende for at få information
om borgers fysiske og psykiske tilstand samt pleje- og
behandlingsbehov. På mødet afklares borgerens
hjælpemidler, medicinsk teknisk udstyr, medicinsk
behandling, diæt og særlige plejebehov (sårskift,
skift af kateter, tracheostomi, stomi, respirator m.v.).

Alt beskrives og dokumenteres i en ”rejsebog”, som
på rejsen også fungerer som opdateret plejeplan.
Borgerens rejsemål og ønsker for rejsen tales igennem,
turistattraktioner der skal besøges, eventuelle
behov for kørestolevenlige områder og øvrige forhold
som har betydning for rejsen ex. Flysæde, diæt
m.m. gennemgås.

Vores fornemmeste opgave er at sikre det bedste
match - fagligt og personligt mellem borger og fagperson
der skal ledsage på rejsen. Borger afgør dette
match suverænt.

Vi forpligter os til 100 % fortrolighed i alle aspekter
af aftalen.

PLEJE-OG BEHANDLINGSPLAN
PÅ REJSER


I forberedelsesfasen beskrives og tilrettelægges en
pleje-og behandlingsplan under hele rejsen i samarbejde
med borger, pårørende, hjemmepleje og/eller
behandlende læge. Hermed afklares:

1) Krav til fag-kompetence hos rejseledsager
2) Krav til gennemsnitligt timeforbrug på pleje- og
observations-og behandlingsbehovet

Nedenfor
er eksempel på en 7 dages rejse afhængig
af sværhedsgrad af pleje-og behandlingsbehov:

Niveau 1: 12 timers pleje-og observationsbehov
i gennemsnitlig pr. dag

Niveau 2: 18 timers pleje-og observationsbehov
i gennemsnitlig pr. dag

Niveau 3: Døgnbemandet pleje-og observationsbehov.
Kræver 2 rejseledsagere

THE PERFECT MATCH.
PROFESSIONEL REJSELEDSAGELSE


Ved levering af sundhedsfaglig rejseledsager til
en rejse, forpligter bureauet sig til at sikre, at den
udvalgte ledsager har et højt fagligt niveau, som
matcher kravet til pleje-, observation-og behandling
af borger.

Vores krav til vores rejseledsagers personlige
profil er:

Høj grad af professionalitet, pæn
fremtræden, høflig opførsel, en høj grad af moral og
etik og tilpas distance og respekt for borgers private
grænser. Vi vælger også rejseledsager ud fra sprogkompetence
til aktuelle rejsemål.

Rejseledsagelse kan være mere end pleje, observation
og behandling. I det omfang borgeren ønsker
det er rejseledsageren også en rejsekammerat og et
godt selskab.

LEDSAGELSE TIL KONCERTER, FESTIVAL
OG KURSER


Vi tilbyder også sundhedsfaglig ledsager til festival,
koncert, lægebesøg, kurser m.v. 1-2 dage alt efter
behov.

Kontakt:

Sanne Hedegaard, +45 96 29 61 58,

Kontakt

Kontakt vores afdeling for sundhedsfaglig rejseledsagelse

Tlf.: (+45) 96 29 61 58
mail: