Tilsyn

POWERCARE A/S fører sundhedsfagligt tilsyn med ældreområdet med udgangspunkt i den enkelte kommune.

Vi fører en dialogbaseret tilgang til det at føre tilsyn med udgangspunkt i den enkelte kommunes særegne behov og fokuspunkter kombineret med en metodisk og systematisk proces, som sikrer en solid og kvalitetssikret tilsynsmodel. Vi tror på, at en individualiseret tilgang til et uvildigt tilsyn kan sikre, at kommunens tilbud lever op til forventet og påkrævet standard.

I tæt samarbejde med kommunen udarbejder vi en plan for tilsynet, som både tager hensyn til den enkelte kommune og tager udgangspunkt i gældende regler og kvalitetsstandarder.

Tilsyn - ikke bare kontrol

Et tilsyn er langt fra udelukkende kontrol. Det er et læringsværktøj, som kan styrke indsatsen og omsorgen for vores plejekrævende borgere.

Vi lægger en plan for læringsaspektet for jer som kunde, og hvordan hele ældreområdet kan drage nytte af det enkelte besøg.

Vores rutinerede tilsynsførende sørger for, at tilsynet dels bliver en god oplevelse og dels bliver lærerig. Tilsynet har borgeren i centrum, men forstår vigtigheden af at inddrage omgivelserne, medarbejderne og lederne i forståelsen af borgerens situation.

Kontakt:

Henning Fonnesbæk, +45 96 29 61 58,

Sanne Hedegaard, +45 96 29 61 58,