Ett annorlunda företag

LEVERANS AV SPECIALISTER MED HÄLSOVÅRDSKOMPETENS
FÖR AKUTA VAKTER – FÖR LÅNGTIDSPLANLÄGGNING – REKRYTERING !

POWERCARE A/S har 16 års erfarenhet inom vikarie- och rekryteringsbranschen.

POWERCARE´s special är leverans av erfarna och specialiserade sjuksköterskor, barnmorskar, och sjukgymnaster till sjukhus för både akuta behov och långsiktiga vikarie- och rekryterings uppdrag.

POWERDOC A/S är POWERCARE´s systerbolag som primärt rekryterar specialläkare, tandläkare och operations grupper för fast anställning på kliniker och sjukhus

POWERGROUP- INTERNATIONAL är POWERCARE´s internationella bolagsområde.

POWERCARE A/S är också leverantör av kompetenta sjuksköterskor, SOSU-assistenter, sjuksköterskor under utbildning, och socialpedagoger till hemmavården och sociala institutioner i Danmark.

POWERCARE´s VÄRDEN OCH KVALITETSSÄKRING
Våra värden är optimala kompetenser och erfarenhet hos vår hälsovårds personal, hög etisk medvetenhet och en professionell tillgång till uppdrag. Et närt och gott samarbete med den individuella personen är avgörande för at få det perfekta matchet till förmån för kunden. Vår personal kommer endast från Norden: Danmark, Sverige, Norge, Island, Färöarna, Finland och Tyskland.

POWERCARE´s integrerade system, våra kontroller och förfaranden säkrar at vår hälsovårds personell är de bästa av de bästa.

KUNDGRUPP
POWERCARE´s största och sedan många år stabila kundgrupp är sjukhus och privatsjukhus i Danmark, Norge och Sverige, och det har sedan kommit till nya kunder i Grönland.

POWERCARE´s internationella kundgrupp är England, Förenade Arabemiraten och New Zealand. Våra Sjuksköterskor, specialläkare, barnmorskar och sjukgymnaster blir godkända av dom respektive lands hälsomyndigheter genom individuella licenser och autorisationer. Inom dom kommande åren vil vi expandera vår kundgrupp till vårt naboland Tyskland och intensiverar generellt vårt internationella samarbete.

UTBUDET AV JOBB- OCH KARRIÄR MÖJLIGHETER
För alla våra hälsovårdspersonalgrupper finns det en mängd av jobb- och karriär möjligheter i både Skandinavien och internationellt.


100 % DANSKT BOLAG !

POWERCARE A/S blev grundat av direktör Lisbeth Sejer år 2000.

Systerbolaget POWERDOC A/S kom till i år 2009.

POWERGROUP-INTERNATIONAL är bolagskonstruktionen i de internationella samarbetsrelationerna.

Lisbeth Sejer är ensam aktieägare i alla bolag.

Bolagets adm. direktör CEO är från 1sta juli 2015, Jesper Wium som var bolagets ekonomidirektör genom många år.

POWERCARE A/S OCH POWERDOC A/S är vidare organiserat med ett team av duktiga ledare inom varje avdeling. Avdelingarna består av ett duktig och välutbildat team av anställda med många års erfarenhet i bolaget.