Vikar / spesialsykepleiere

Vi tilbyr spesialsykepleiere
vikariater innenfor alle områder

Hos POWERCARE rekrutterer vi spesialsykepleiere innenfor alle spesialer. Vi har hundredevis av vikariater innenfor alle spesialer

Vikar / spesialsykepleiere

Vi tilbyr spesialsykepleiere
vikariater innenfor alle områder

Hos POWERCARE rekrutterer vi spesialsykepleiere innenfor alle spesialer. Vi har hundredevis av vikariater innenfor alle spesialer

Typiske opgaver for spesialsykepleiere

POWERCARE håndterer daglig massevis av oppgaver til spesialsykepleiere på sykehus over hele Norden, og vår kvalitetssikring gjør at vi er ledende i Norge på levering av gode spesialsykepleiere som bidrar med sin unike erfaring og kunnskap. Våre spesialsykepleier-vikarer i POWERCARE bistår hver dag med oppgaver innenfor følgende spesialer:

Intensiv eks. generell intensiv, thoraxintensiv, medisinsk intensiv, hjerteovervåkning

  • Neonatalogi
  • Barneintensiv
  • Operasjon, alle spesialer
  • Anestesi
  • Dialyse

Hanne nyter friheten som vikar

Sykepleier Hanne Tarp har tatt turen til Norge som vikar siden 2009. For henne er det imidlertid langt fra pengene som trekker. Til gjengjeld nyter hun den friheten som følger med jobben.

– Jeg kan jo selv velge om jeg vil arbeide i julen, pinsen eller påsken. Det kunne jeg ikke før. Jeg kan selv bestemme om jeg vil på Ålesund eller Roskilde intensiv. Eller om jeg vil til Bornholm eller opp og se nordlys i Tromsø, sier Hanne.

– Du får jo faktisk noen opplevelser helt gratis. Du får jo reisen og et sted å bo. Du skal også arbeide, men du har noen fridager, og da kan du dra på fjellet eller ned til fjorden, forteller Hanne.

Se videoen hvor Hanne forteller mer om å dra til Norge som vikar.

Hanne  Sygeplejerskevikar på intensiv