Vikar / Sykepleiere

Vi rekrutterer høyt kvalifiserte
sykepleiere til vikariater i Norge

POWERCARE er et vikarbyrå for høyt kvalifiserte sykepleiere. Vi tilbyr en lang rekke muligheter til å utøve sykepleiefaget i alle deler av Norge og resten av Norden.

Vikar / Sykepleiere

Vi rekrutterer høyt kvalifiserte
sykepleiere til vikariater i Norge

POWERCARE er et vikarbyrå for høyt kvalifiserte sykepleiere. Vi tilbyr en lang rekke muligheter til å utøve sykepleiefaget i alle deler av Norge og resten av Norden.

Ingen kompromisser med profesjonalisme og høy faglig kvalitet

Vi kompromisser aldri med profesjonalisme og høy faglig kvalitet når vi sender sykepleiere på oppgaver. Hver eneste dag leverer vi basissykepleiere og spesialsykepleiere til alle deler av Norge.

Vi er blant de største i bransjen – anerkjente for å levere faglig dyktige og erfarne sykepleiere med spesialkunnskap og fagspesifikk kompetanse.

Du vil trives med å arbeide som vikar ved POWERCARE hvis du setter pris på at det stilles krav til din faglighet, din kompetanse og din profesjonalisme.

Du vil som vikar hos POWERCARE oppleve et svært høyt servicenivå og hjelp til alle praktiske forberedelser, slik at du kan fokusere tiden og energien på kjerneoppgaven som sykepleier.

Fordeler for deg som vikar hos POWERCARE

 • Høy lønn pluss en rekke særdeles attraktive lønnsmessige fordeler
 • Frihet og fleksibilitet idet du selv bestemmer arbeidstidene
 • Trygghet gjennom en perfekt match mellom deg og den kompetansen kunden ønsker
 • Mulighet til kunnskapsdeling med et bredt nettverk av ambisiøse sykepleiere med mulighet til å skape faglige relasjoner på tvers av landegrenser
 • Utvikling av din sykepleiefaglige kompetanse gjennom oppgaver i inn -og utland
 • Din reise planlegges og betales av POWERCARE når du skal på vikariat lenger vekk fra din bopel
 • Grundig informasjon og veiledning i forkant av oppgavene, slik at du kan møte velforberedt til vaktene dine.
 • Bistand i forbindelse med alt praktisk vedrørende f.eks. lønns- og skatteforhold
 • Helseforsikring

POWERCARE leverer sykepleiere innenfor alle spesialer i både Norge og resten av Norden:

 • Medisinske spesialer, f.eks. endokrinologi, gastrologi, infeksjonsmedisin, kardiologi, hospice, lungemedisin, hematologi, neurologi, geriatri, revmatologi, neonatalogi og pediatri
 • Kirurgiske spesialer f.eks. neurokirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, plastikkirurgi, urologi, samt øre, nese og halskirurgi.
 • Dialyse
 • Operasjon
 • Akuttmottak
 • Skadestue
 • Behandlings -og sosialpsykiatri
 • Hjemmesykepleie