Et annerledes vikarbyrå

LEVERANSE AV SPESIALISTER MED HELSEFAGLIGE KOMPETENSER
TIL AKUTTE VAKTER – TIL LANGTIDSPALNLEGGING – REKRUTTERING !

POWERCARE A/S har 16 års erfaring innen Vikar- og rekrutteringsbransjen.

POWERCARE´s spesiale er leveranse av erfarne og spesialiserte sykepleiere, jordmødre og fysioterapeuter til sykehus til akutte behov og langsiktede vikar- og rekrutteringsløsninger.

POWERDOC A/S er POWERCARE´s søsterselskap som primært rekrutterer spesialleger, tannleger og operasjonsteams til faste stillinger på hospitaler og klinikker.

POWERGROUP- INTERNATIONAL er POWERCARE´s internasjonale bedriftsområde.

POWERCARE A/S er også leverandør av kompetente sykepleiere, hjelpepleiere, sykepleiestuderende og sosialpedagoger til hjemmepleie og sosiale institusjoner i Danmark.

POWERCARE VERDIER OG KVALITETSSIKRING
Våres verdier er optimale kompetanser og erfaring blant vårt helsefaglige personale og høy etisk standard og profesjonell tilgang til arbeidsoppgaver. Et nært og godt samarbeide med den enkelte medarbeider er avgjørende for å få det beste match. Det perfekte match til gavn kunden. Vårt personale kommer utelukkende fra Norden: Danmark, Norge, Sverige, Island, Færøyene, Finland samt fra Tyskland.

POWERCARE´s interne systemer, kontroller og prosedyrer sikrer at vårt fagpersonale er blant de absolutt beste.

KUNDEGRUNNLAG
POWERCARE´s største, mangeårige og stabile kundekrets, er sykehus og privathospitaler i Danmark, Norge og Sverige. Siden har vi utvidet med kunder i Grønland
.
POWERCARE´s internasjonale kundekrets er England, De forente Arabiske Emirater og New Zealand. Våre sykepleiere, spesialleger, jordmødre og fysioterapeuter blir godkjent av de respektive landes helsemyndigheter gjennom individuelle lisenser og autorisasjoner. I de kommende år utvider vi vårt kundeområde til nabolandet Tyskland, og vi intensiverer generelt vårt internasjonale samarbeide.

BRED VIFTE AV JOB- OG KARRIEREMULIGHETER
For alle våre helsefaglige yrkesgrupper er paletten av jobb- og karrieremulighetene mange, både i Skandinavia og internasjonalt


100 % DANSK BEDRIFT !

POWERCARE A/S ble grunnlagt av direktør og sykepleier Lisbeth Sejer i år 2000.

Søsterselskapet POWERDOC A/S ble grunnlagt i 2009.

POWERGROUP- INTERNATIONAL er bedriftskonseptet i de internasjonale samarbeidsrelasjoner.

Lisbeth Sejer er eneaksjonær i alle selskaper.

Bedriftens administrerende direktør CEO er Jesper Wium, som er bedriftens mangeårige økonomidirektør.

POWERCARE A/S, POWERDOC A/S og POWERGROUP- INTERNATIONAL er dessuten organisert med et team av dyktige ledere i hver avdelingsenhet. Avdelingene består av dyktige, velutdannede teams av medarbeidere, med mange års erfaring i bedriften