Majbritt efter 9 år i POWERCARE

"Jeg elsker at være vikar - jeg bliver ikke noget andet"

Læs mere

Jeg elsker at være vikar!

Gennem mere end 9 år har Majbritt kørt som vikar hos POWERCARE. Majbritt er uddannet social- og sundhedshjælper og arbejder i over 10 forskellige jyske kommuner, både i dag- og aftenvagter på plejecentre og i hjemmeplejen. Derudover arbejder Majbritt også på genoptræningspladser, boenheder og midlertidige pladser. Og Majbritt trives i livet som vikar, for hun oplever at blive tilbudt alt det arbejde hun kunne tænke sig og kan selv vælge, hvornår hun vil arbejde:

”Jeg er selv inde og booke alle de vagter, jeg har lyst til. Og jeg kan selv bestemme, hvornår jeg holder fri. Jeg kan selv bestemme, hvornår jeg vil have ferie. Der er ikke nogen, der kommer og fortæller mig, at det kan du ikke.”

Typisk arbejder Majbritt mere koncentreret i de perioder, hvor behovet er størst for vikarer i sundhedssektoren, hvilket vil sige i sommerhalvåret, julen og påske. En fordel Majbritt også oplever ved at arbejde som vikar i POWERCARE er, at man også selv kan bestemme hvor man gerne vil arbejde henne af, hvad enten om det er i Jylland, Fyn, Sjælland eller sågar på Bornholm.

Majbritt beskriver det at være vikar, som en frihed i sig selv. Og hun trives virkelig i det, for der er ifølge Majbritt ikke en dag, hvor hun ikke har lyst til at tage på arbejde. Fra Majbritt vågner til hun går i seng, så har hun det godt:

”Jeg elsker at være vikar – jeg bliver ikke noget andet.”

Jeg elsker at være vikar!   

Majbritts kærlighed til faget

Rejsen ind i plejefaget startede som ufaglært på et plejecenter, senere hen som handicaphjælper og nu social- og sundhedshjælper for Majbritt. Undervejs i sit arbejdsliv har hun stiftet bekendtskab med mange forskellige områder, men særlig et område har vakt Majbritts interesse:

”Jeg elsker at have med demente at gøre. Det er mit hovedmål. Fordi min svigermor var dement. Og det var ikke noget, jeg kendte noget til dengang.  Men jeg har bare lært meget af det.”

Derudover har Majbritt også en handicappet søster og en svigerfar, der er kørestolsbruger og som hun har passet gennem mere end 10 år. Majbritt fortæller, at hun har haft sin svigerfar med overalt og tilmed taget ham med på en rejse til Tyrkiet.

Som det nok kan anes, så er Majbritt indbegrebet af pleje og omsorg, både professionelt og i familiesammenhænge. I sit arbejde som social- og sundhedshjælper beskæftiger Majbritt sig med alle slags områder indenfor plejen, hvilket er alt lige fra at hjælpe borgeren med at få vasket tøj, komme i bad, få tøj på, indkøb, lavet mad og rengøring. Og det er altid mennesket, der i centrum for Majbritt:

”Jeg elsker at have med mennesker at gøre. Og jeg elsker at gøre en forskel, og kan lide at bruge dem på dem. Og jeg slapper faktisk meget af i selve arbejdet. Og har fundet en anden ro i at gøre tingene. Bare for at hjælpe dem.”

Blå bog

Navn: Majbritt

Født: 1971

Bosat: Kjellerup

Uddannelse: Social- og sundhedshjælper

Antal år som vikar i POWERCARE: 9 år

Arbejdsområdeområde: Kører både i hjemmeplejen og tager vagter på plejecentre i over 10 forskellige kommuner

Familie: Majbritts søn Nichlas arbejder også som social- og sundhedshjælpervikar hos POWERCARE

 

Majbritts kærlighed til faget   

At blive genkendt som vikar

Når man starter op som vikar, så kan spørgsmålet melde sig, om man bliver husket rundt omkring. Fordi man jo ikke altid kommer på den samme rute eller afdeling som det faste personale. Dette er dog slet ikke tilfældet for Majbritt, der bliver husket af borgerne:

”Som mig som person giver det mig rigtig meget, at de husker mig. Også selvom der går en to-tre måneder, inden de ser mig. Så spørger de, hvorfor kommer du ikke igen? Men sådan er det at køre som vikar. Vi bliver puttet rundt over det hele. Det er dejligt. Det kan jeg lide. Og jeg nyder det.”

Det er ikke kun Majbritt, der bliver genkendt de steder hun besøger. Majbritts søn, Nichlas, arbejder også social- og sundhedshjælpervikar for POWERCARE:

”Ham spørger de også tit efter. Det er dejligt. Og ham kan de også lige over det hele.”

Vi siger stor TAK for dig kære Majbritt, og selvfølgelig også til din fagligt dygtige søn, samt alle andre, der også er med til at gøre en forskel for andre mennesker, i POWERCARE.

At blive genkendt som vikar   
 
”Jeg elsker at have med mennesker at gøre. Og jeg elsker at gøre en forskel.”
Majbritt
Social- og sundhedshjælpervikar i POWERCARE