Ferielov

Den nye ferielov - kort fortalt

Ferielov

Den nye ferielov - kort fortalt

Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020.

Hvornår?

 • Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020.
 • For at lette den økonomiske byrde på arbejdsgiverne ved overgangen til de nye regler, har regeringen indført en ”Indefrysningsperiode”.
 • Indefrysningsperioden løber fra d. 1 september 2019 til 31. august 2020. Indefrysningsperioden forklares senere i denne vejledning.
 • Den indefrosne ferie/feriepenge afregnes af arbejdsgiverne til Feriefonden. Arbejdstagerne kan først tilgå sin opsparede ferie i indefrysningsperioden ved folkepensionsalderen. 

De to perioder

Den nye ferielov indfører samtidighedsferie* og for at sikre en hensigtsmæssig overgang, er 2019-2020 en overgangsperiode. Perioden er opdelt i to perioder – En Forkortet optjeningsperiode og en Indefrysningsperiode.

Samtidighedsferie betyder, at du som lønmodtager optjener og afholder din ferie indenfor samme periode. Det betyder altså at ferie optjent i september 2020 kan afholdes allerede i oktober 2020.

Ferie optjent i perioden:

 • 1. januar 2018 – 31. december 2018 afholdes fra 1. maj 2019 – 30. april 2020.
 • 1. januar 2019 – 31. august 2019 afholdes fra 1. maj 2020 – 31. december 2021.
 • 1. september 2019 – 31. august 2020 indefryses i Feriefonden indtil pension. Dette gælder både funktionæransatte og timelønsansatte. 
 • 1. september 2020 – fremadrettet  kan afholdes i den efterfølgende måned.

Spørgsmål og svar

 • Spørgsmål: Hvornår kan jeg udbetale min indefrosne ferie?
  • Svar: Ferien er først tilgængelig når du som medarbejder forlader arbejdsmarkedet.
 • Spørgsmål: Gælder det også timelønnede?
  • Svar: Indefrysningen gælder alle lønmodtagere, funktionæransatte og timelønnede mv.
 • Spørgsmål: Hvor meget ferie kan jeg afholde 1. maj 2020?
  • Svar (Timelønnede): Der er efter gældende ferielov opsparet ferietimer i henhold til den i opsparingsperioden aflønnede arbejdstid, i lighed med tidligere.
 • Spørgsmål: Hvordan ved jeg, hvilket beløb der bliver indefrosset?
  • Svar: I første kvartal af 2021 kommer der et brev til alle lønmodtagere fra Feriefonden, hvor det fremgår, hvor stort et beløb der er blevet sat til udbetaling når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.
 • Spørgsmål: Hvor kan jeg se hvor meget ferie/feriepenge jeg har til gode pr. 1. maj 2020?
  • Svar: Du kan på den sidste lønseddel fra 31. august 2019 se den opsparede saldo. Beløbet er tilgængeligt på feriekonto.
 • Læs mere og se eksempler på konsekvensen af den nye ferielov her:
  https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov

Har du yderligere spørgsmål til den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 45 540 540.