Vi har forbedret dine vilkår

Pensionsoverblik

Læs mere

Da vi lavede vores vikarundersøgelse i sensommeren fik vi en masse gode indsigter og ønsker fra vores vikarer. Det førte blandt andet til, at vi gjorde HLR og AHLR gratis for aktive vikarer. Derfor er vi glade for, at vi nu imødekommer et af jeres andre store ønsker. Vi har forbedret pensionsvilkårene, så alle faggrupper nu modtager et bidrag, uanset om de arbejder i Danmark eller Norge.

Nu modtager alle faggrupper pensionsbidrag i både Danmark og Norge

Pr. 1. januar 2023 har vi forbedret pensionssatserne for sygeplejesker og jordemødre, der arbejder som vikarer for POWERCARE.

Som sygeplejerske modtager du allerde pensionsbidrag, der er defineret i din overenskomst, når du vikarierer i Danmark. Det samme gælder for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Nu har POWERCARE sørget for, at der også er et pensionsbidrag oveni den attraktive løn for sygeplejersker, der tager vikariater i Norge.
Derudover har vi også indført et pensionsbidrag oveni den attraktive løn for jordemødre, der tager vikariater i både Danmark og Norge.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe på (+45) 45 540 540.

Pension
Egenbetaling

På nuværende tidspunkt er der egenbetaling inkluderet i de pensionsordninger, der er overenskomststyret.

På de nye pensionsordninger, som POWERCARE har introduceret, er der på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at oprette egenbetaling oveni den sats, som POWERCARE betaler.
Vi ser dog på muligheden for, at dette kan lade sig gøre på sigt.

Frivillig indbetaling

Vi arbejder på en løsning, hvor du på sigt kan vælge at indbetale frivilligt.
Vi melder ud, når det hele er på plads.

Hvilket pensionsselskab indbetales der til?

Hvis du er socialt sikret i Danmark vil din pensionsopsparing blive indbetalt hos PKA.

 

Er du socialt sikret i Norge vil din pensionsopsparing blive indbetalt hos Storebrand.

Ansøg om at blive vikar i dag
og oplev alle fordelene

Jeg ønsker at ansøge i hjemmeplejen, plejecenter eller kommunale insituationer. Danmark - PRIMÆR SEKTOR
Jeg ønsker at ansøge på sygehuse eller regionale institutioner. Danmark - SEKUNDÆR SEKTOR
Jeg ønsker at ansøge om vikariater i norden (gælder kun jordemoder og sygeplejersker). NORDEN

Sådan er din pension hos POWERCARE

Når du arbejder som vikar, er dine pensionsvilkår defineret af flere parametre.

Du kan være dækket ind via den gældende overenskomst inden for din faggruppe eller du kan modtage et pensionsbidrag fra POWERCARE.

Herunder kan du se, hvordan pensionen er defineret for din faggruppe.

Pension som Sygeplejerske vikar

Når du arbejder som sygeplejerske vikar i Danmark, får du den til enhver tid gældende pensionssats, der fremgår af overenskomsten.

Hvis du arbejder som vikar i Norge, modtager du et pensionsbidrag af POWERCARE.
Hvis du er vikar og har spørgsmål til dine pensionssatser, er du velkommen til at kontakte en af vores personalekonsulenter.

Pension som Jordemoder vikar

Når du arbejder som jordemoder vikar modtager du et pensionsbidrag fra POWERCARE uanset om du arbejder som vikar i Danmark eller i Norge.

Hvis du er vikar og har spørgsmål til dine pensionssatser, er du velkommen til at kontakte en af vores personalekonsulenter.

Pensionsvilkår som SOSU vikar

Som Social- og Sundhedshjælper eller – assistent får du det til hver tid gældende pensionsbidrag, der fremgår i overenskomsten inden for dit fagområde.

Hvis du er vikar og har spørgsmål til dine pensionssatser, er du velkommen til at kontakte en af vores personalekonsulenter.