E-Learning: Håndhygiejne

Om kurset:

Kurset er udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne under Statens Serum Institut

 

Link til kurset: SSI Håndhygiejne Kursus

 

På dette kursus vil du lære om:

  1. Hvorfor det er så vigtigt at forbedre håndhygiejne i det danske sundhedsvæsen.
  2. Hvad du kan gøre for at forbedre din egen og dine kollegers håndhygiejne

Du tænker måske, at du allerede ved alt om håndhygiejne. Men undersøgelser viser, at korrekt håndhygiejne kun bliver udført i halvdelen af de tilfælde, hvor det er påkrævet. Dette viser, at det langt fra er alle, der er opmærksomme på den infektionsrisiko, man udsætter både sig selv og sine patienter/borgere for ved en dårlig håndhygiejne.

 

Målene med kurset er:

  1. At du skal blive mere opmærksom på håndhygiejne i dit dagligt arbejde.
  2. Præsentere dig for hånddesinfektion, som i langt de fleste tilfælde er en hurtigere og mere effektiv håndhygiejnemetode end håndvask.

 

Kursusbevis:

Når du har gennemført kursus og sluttest, får du mulighed for at printe et kursusbevis.

 

Varighed:

Kurset tager ca. 30 min. at gennemføre.

Du kan forlade kurset undervejs og vende tilbage til det sted, du var kommet til.