E-Learning: Hygiejne i primærsektoren

Værd at vide om hygiejne i primærsektoren

Kurset er udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne under Statens Serum Institut

 

Link til kurset: SSI Hygiejne i primærsektoren

 

Om kurset:

Dette materiale om hygiejne i primærsektoren er et led i bestræbelserne på at reducere antallet af sygehusinfektioner.

Forebyggelse af sygehusinfektioner er vigtigt i alle sundhedsvæsenets institutioner såvel på sygehuse som i primærsektoren.

Materialets mål er at danne baggrund for, at den enkelte institution har et fælles vidensgrundlag om hygiejne at arbejde ud fra og dermed at skabe refleksion over, hvordan man kan sikre en høj hygiejnisk standard i primærsektorens institutioner.

Materialet lægger vægt på, hvordan man forebygger smittespredning i hjemmet ved at tilrettelægge arbejdsopgaverne, skelne mellem rene og urene arbejdsopgaver, og hvordan man tager den bedste beslutning om, hvilke hygiejniske tiltag der skal vælges i de enkelte arbejdssituationer.

 

Varighed:

Kurset varer ca. 2 timer.

Du kan forlade kurset undervejs og vende tilbage til det sted, du var kommet til.

 

Kursets indhold:

Efter en kort introduktion følger 7 emne-moduler og en afslutning.