E-Learning Region Midt

E-learningskurser på hospitalerne i Region Midtjylland

Som POWERCARE-vikar på hospitalerne og de sociale bosteder i Region Midtjylland er der flere e-learningskurser, som du skal gennemføre enten én gang årligt eller hvert andet år. Bevis for gennemført kursus skal kunne fremvises på opfordring og desuden lægges på din profil i vores system samt opdateres løbende.

 

Klik her og se hvordan du opretter dig som kursist på Plan2Learn

 

Følgende e-learningskurser for POWERCARE vikarer er: Brand, Basal genoplivning (skiftevis e-læring og hands-on), Bröset Violence Checklist, Håndhygiejne, Ernærings-screening, Plan for ernæring- overvægt og undervægt, Forflytning, Informationssikkerhed, Psykiatriloven, EKG optagelse, Transfusion af Blodkomponenter, Sepsis – tidlig opsporing samt Indgreb i selvbestemmelsesretten voksenområdet (KHK) indenfor enten psykiatri eller socialpsykiatri

 

OBS! Husk at være opmærksom på, hvilke kurser der er relevant for din faggruppe og hvor ofte de skal tages.

 

MidtEPJ som dokumentationsprogram

Bemærk:

For at arbejde i Region Midtjylland skal man kunne dokumentere i MidtEPJ. Det er muligt at tage e-learningskursus i EPJ intranet via dette link

https://intranet.rm.dk/it/sundheds-it/epj/

– se under ‘Vejledninger, retningslinjer, undervisning’, men kun hvis man er logget ind på Region Midts. Kurset skal derfor tages i forbindelse med din første vagt, hvis ikke du kan dokumentere i systemet. Afklar dette med en af vores personalekonsulenter.

 

Hotline til MidtEPJ: 78412345

 

Har du problemer med tilmeldingen?

POWERCARE kan ikke give support til at komme på e-learning. Har du brug for hjælp, så kontakt venligst følgende personale ved Support Plan2learn i Region Midtjylland på koncern.hr.plan2learn_support@rm.dk eller tlf. 78 41 09 50.

 

Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 45 540 540 eller på info@powercare.dk, hvis du har spørgsmål.